Gråsej - Albin Lindqwist

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:41
längd:29
fångstplats:Limhamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: