Gös - Albin Lindqwist

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:750
längd:47
fångstplats:Osbysjön
metod:Spinnfiske
bete:Wobbler
fångstdatum:2002-08-02
uppdaterad: