Harr - Albin Lindqwist

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Norrland
metod:Kastkula
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: