Id - Albin Lindqwist

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2000
längd:57
fångstplats:Ystad Hamn
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: