Knot - Albin Lindqwist

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Varberg
metod:Dropshot
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: