Makrill - Albin Lindqwist

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:435
längd:36
fångstplats:Piren, Halmstad
metod:Spinn
bete:Häckla
fångstdatum:2005-07-30
uppdaterad: