Mört - Albin Lindqwist

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:800
längd:
fångstplats:Tärnö
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: