Näbbgädda - Albin Lindqwist

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:530
längd:
fångstplats:Edenryd
metod:Spinn
bete:Drag
fångstdatum:2004-05-09
uppdaterad: