Piggvar - Albin Lindqwist

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:1004
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: