Skrubbskädda - Albin Lindqwist

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:800
längd:37
fångstplats:Grötvik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2003-07-08
uppdaterad: