Svart smörbult - Albin Lindqwist

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Ystad
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-21
uppdaterad: