Ål - Albin Lindqwist

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:700
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:1198-07-12
uppdaterad: