Groplöja - Christian Nilsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:2017-07-26
uppdaterad:2017-07-27 13:49:47