foto: William Hermansson

Öring - Rickard Hermansson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:24
fångstplats:Skalhamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-07-26
uppdaterad: