foto: Hans Lindqwist

Tångspigg - Rickard Hermansson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:10
fångstplats:Bua
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2017-07-27
uppdaterad: