foto: Hans Lindqwist

Torsk - Rickard Hermansson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:2200
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2015-10-27
uppdaterad: