Svart smörbult - Rickard Hermansson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Rönnäng
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: