foto: Hans Lindqwist

Större kantnål - Rickard Hermansson

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:15
fångstplats:Videbergs Hamn
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2017-07-27
uppdaterad: