foto: Farsan

Storspigg - Rickard Hermansson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Karlskrona
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-11
uppdaterad: