foto: Farsan

Stensnultra - Rickard Hermansson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Gulp Borstmask
fångstdatum:2014-08-16
uppdaterad: