Stensimpa - Rickard Hermansson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:6
fångstplats:Mälaren
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-03
uppdaterad: