Skrubbskädda - Rickard Hermansson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:700
längd:41
fångstplats:Långedrag
metod:Flötmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-07-03
uppdaterad: