Sarv - Rickard Hermansson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:650
längd:
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2010-09-10
uppdaterad: