Sandstubb - Rickard Hermansson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-07
uppdaterad: