Rödspätta - Rickard Hermansson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2015-11-08
uppdaterad: