foto: Hans Lindqwist

Oxsimpa - Rickard Hermansson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:60
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-07
uppdaterad: