foto: Jesper Palmér

Makrill - Rickard Hermansson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:400
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Turbåtsfiske
bete:Makrillhäckla
fångstdatum:2014-07-21
uppdaterad: