foto: Farsan

Lake - Rickard Hermansson

art:Lake (Lota lota)
vikt:2100
längd:75
fångstplats:Åhus
metod:Bottenmete
bete:Gulp Borstmask
fångstdatum:2012-05-31
uppdaterad: