foto: Hans Lindqwist

Klorocka - Rickard Hermansson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:230
längd:31
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-01-23
uppdaterad: