Karp - Rickard Hermansson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:13
fångstplats:Damm Björstorp
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-25
uppdaterad: