Gärs - Rickard Hermansson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:49
längd:19
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: