foto: Arvid Enemar

Grönling - Rickard Hermansson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-07
uppdaterad: