Gråsej - Rickard Hermansson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Turbåtsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: