Fjärsing - Rickard Hermansson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Turbåtsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: