foto: Brorsan

Blågylta - Rickard Hermansson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad: