foto: Farsan

Bäckröding - Rickard Hermansson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:15
fångstplats:Hunnaforsen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-20
uppdaterad: