Benlöja - Rickard Hermansson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: