foto: Hans Lindqwist

Bergstubb - Rickard Hermansson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:3
fångstplats:Videbergs Hamn
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-27
uppdaterad: