foto: Farsan

Björkna - Rickard Hermansson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:110
längd:19
fångstplats:Huskvarnaån
metod:Feedermete
bete:Majs+maggot
fångstdatum:2017-05-16
uppdaterad: