foto: Hans Majestät

Mindre kungsfisk - Adam Alexanderssson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:330
längd:29
fångstplats:På Väg Ut Mot 10 Gradarn
metod:Pilk/Agnade Upphängare
bete:Räka
fångstdatum:2017-06-22
uppdaterad:2017-07-29 18:48:42