Id - Christian Nilsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2017-08-02
uppdaterad:2017-08-03 05:53:43