Svartmunnad smörbult - Kelvin Hylen

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: