Tejstefisk - Kelvin Hylen

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-07
uppdaterad: