Tunga - Kelvin Hylen

art:Tunga (Solea solea)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Lysfiske
bete:Sandmask
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad: