Tånglake - Kelvin Hylen

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Lysfiske
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: