Tångspigg - Kelvin Hylen

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:2017-08-04
uppdaterad: