Vitling - Kelvin Hylen

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: