Öring - Kelvin Hylen

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1600
längd:46
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: