Stensnultra - Kelvin Hylen

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:
uppdaterad: