Storspigg - Kelvin Hylen

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:2017-05-23
uppdaterad: